Your Cart

دسته‌بندی: مدیریت سالن

مدیریت سالن

محدودیت تازه برای آرایشگران زنانه؟

آرایشگاه‌های زنانه همواره با خط‌کشی و مرزبندی‌های مختلفی مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که پیش‌از‌این از طریق تشکل‌های صنفی اعمال می‌شد و بازدید‌های سرزده و ناگهانی بازرسان

بیشتر »
مدیریت سالن

چگونه آرایشگاه زنانه تاسیس کنیم ؟

اگر مطالعه کافی در زمینه تاسیس آرایشگاه را انجام داده اید و حتم دارید که در این راه موفق خواهید شد، قطعا پرسش هایی برای شما در زمینه تاسیس آرایشگاه ایجاد می شود. در این مقاله ما به پرسش های شما پاسخ داده ایم:

بیشتر »